Wat is BNI?

Wat is BNI?

Meer dan ooit is netwerken van levensbelang voor ondernemingen en ondernemers. De concurrentie en het aanbod aan ondernemingen is groot en consumenten en opdrachtgevers (blijven) met zorg kiezen voor vertrouwde leveranciers.

Business Network International (BNI) biedt ondernemers een positieve en gestructureerde omgeving waarin zij waardevolle, zakelijke aanbevelingen uitwisselen met andere (lokale) ondernemers. Via een marketingstrategie waarbij leden met elkaar vertrouwen opbouwen, ideeën en contacten uitwisselen en daardoor elkaar kunnen introduceren in hun netwerken. Zo helpen zij elkaar om hun onderneming en omzet te laten groeien.

Business Network International (BNI) is dan ook de grootste zakelijke netwerkorganisatie ter wereld op het gebied van aanbevelingenmarketing.

In 2014 wisselden 167.070 leden in circa 6753 chapters in 59 landen samen meer dan 7.2 miljoen aanbevelingen uit voor hun ondernemingen. De aanbevelingen resulteerden in een totale waarde van 5,4 miljard euro! 

BNI: branchebescherming en bewezen marketingstrategie

BNI onderscheidt zich van de meeste andere netwerken op twee belangrijke punten. Zo kent BNI een branchebescherming waardoor per chapter slechts één vertegenwoordiger per branche lid kan zijn. En BNI biedt, naast gestructureerde bijeenkomsten, ook andere structuren om ondernemingen en ondernemersvaardigheden te laten groeien.

Deel uitmaken van een BNI chapter is als deel uitmaken van een verkoopteam met meer dan 20 leden! Elk lid draagt de visitekaartjes van de andere leden bij zich. Als zij iemand tegenkomen die op zoek is naar een product of dienst van een collega-lid dan overhandigen zij het betreffende visitekaartje en leggen zo mogelijk ook meteen het contact. Steeds meer leden acquireren nieuwe opdrachten en klanten vooral nog via het BNI netwerk, van het eigen chapter en van andere chapters in Nederland of daarbuiten. 

Geven loont

Het BNI-concept is even simpel als effectief. De basis ligt in het principe "Geven loont" ofwel "wat je weggeeft, komt bij je terug!". Dat het werkt, bewijst telkens weer uit de nauwgezette registratie van uitgewisselde aanbevelingen en omzet in onze chapters. Er zijn zelfs leden die in twee jaar zo'n 50 nieuwe klanten hebben gekregen.

Zichtbaarheid  ⇒ vertrouwd zijn ⇒ winstgevend zijn

Leden die extra actief zijn in een chapter vallen in positieve zin op. Zij bouwen door hun positieve bijdragen in korte tijd vertrouwen op zodat er 'vanzelf' een situatie ontstaat dat leden iets voor hem of haar willen betekenen.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x